Biblioteca i gènere

Al projecte Biblioteca i Gènere volem reflexionar sobre els continguts dels contes infantils en la nostra societat. El projecte actualment l’estem desenvolupant a la biblioteca de parvulari i primària de l’escola Tàber, i hi ha altres escoles interessades en importar-ho a les seves biblioteques. El projecte dóna  eines d’anàlisi als alumnes i a les famílies, per tenir una visió crítica dels continguts dels contes infantils i la càrrega de biaix de gènere que hi ha.

“Toda lucha por mejorar las condiciones materiales de un colectivo tiene que incorporar una lucha específica por re-definir el imaginario simbólico que también determina sus vidas. El poder simbólico o cultural es tan importante como el económico y el político por cuanto legitima los anteriores. Es el poder de las ideas, de los relatos, también de las películas, y las canciones. Es el poder que modela lo que pensamos y sentimos. El mundo del pensamiento, de la creación, y de la cultura actúa dando sentido a nuestras vidas, modela nuestras normas morales, nos enseña a acceptar unas situaciones y a condenar otras. Tiene el poder de definir lo que es un hombre, lo que es una mujer y qué es lo que se puede cambiar y lo que no debe cambiar en su forma de relacionarse” Nancy Fraser

El projecte es concreta en tres fases:

–           Recerca d’estudis previs i configuració dels paràmetres que volem analitzar als contes.

–           La segona fase és l’anàlisi en sí. A partir d’estudis previs, s’ha elaborat una fitxa de treball on s’analitzen una sèrie de paràmetres en perspectiva de gènere. S’estan fent 3 passades independents d’anàlisi per cada llibre,implicant en la darrera a les mares i pares de l’escola Tàber, així poden veure directament la feina que fem i els resultats que s’obtenen (no és el mateix que et parlin de dades i estadístiques que veure la realitat per si mateixa).

–           La tercera fase es concreta amb la realització d’una vídeo-performance, amb els resultats obtinguts amb l’anàlisi previ. Per la realització del vídeo es demanarà la participació dels alumnes de l’escola. El vídeo que volem fer està inspirat en aquest: https://youtu.be/Z1Jbd4-fPOE primera part del vídeo, del minut 0 al 1:48.

Els resultats obtinguts es publicaran i donaran a conèixer durant l’estiu 2018.

Treballant a la biblioteca de l’escola Tàber en el projecte Biblioteca i Gènere

Treballant a la biblioteca de l’escola Tàber en el projecte Biblioteca i Gènere

Share This