93 148 87 53 (Dill a div de 10 a 13h) contacte@horalliure.com

Avís legal

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.horalliure.com del qual és titular de l’Associació Espai i Lleure en endavant LA PROPIETÀRIA DE LA WEB.

La navegació pel lloc web de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB atribueix la condició d’usuari/a del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís previ de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB cas en el que es procedirà a la seva publicació i avis el mes aviat possible.

Es recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes us de la informació i dels serveis oferts en aquesta web.

L’usuari/a s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari/a respondrà davant al LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol dany i/o perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada queda expressament prohibida, pel qual LA PROPIETÀRIA DE LA WEB es reserva el dret de denegar o retirar l’accés i el seu us en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa del següent:

La seva denominació social és: Associació Espai i Lleure.

El seu CIF és: G65509325

El seu domicili social és a: C/ Milà i Fontanals 50, baixos. Barcelona

COMUNICACIONS

Para comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que li detallem a continuació:

Telèfon: 93 148 87 53

Email: contacte@horalliure.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els i les usuaries i LA PROPIETÀRIA DE LA WEB  es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari/a es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i a no fer-los servir per, entre d’altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris/es al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETÀRIA DE LA WEB presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris/es o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones i, en cas de fer-ho, extreure informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones.

Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari/a o de les administracions públiques.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de la persona titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris/es que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a terceres persones, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i LA PROPIETÀRIA del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del LA PROPIETÀRIA DE LA WEB dels seus continguts o serveis .

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari/a li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no pot garantir ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de terceres persones.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari/a o una tercera persona consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB per sí mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB. Seran, per conseqüent, obres protegides com propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense la autorització de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB.

L’usuari/a es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del seu ordinador o a qualsevol altre suport física sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu us personal i privat. L’usuari/a haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat en les pàgines de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari/a i la prestadora es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

La llengua utilitzada serà el català.

Política de cookies (UE)

This Cookie Policy was last updated on 23 de novembre de 2021 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area and Switzerland.

INTRODUCCIÓ

El nostre lloc web, www.horalliure.com (d’ara endavant “el lloc web”) utilitza galetes i altres tecnologies relacionades (per comoditat, totes les tecnologies es denominen “galetes”). Les galetes també són col·locades per terceres persones/empreses que hem contractat. En el document següent us informem sobre l’ús de les galetes al nostre lloc web.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una galeta és un fitxer petit i senzill que s’envia juntament amb pàgines d’aquest lloc web i que el vostre navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador o un altre dispositiu. La informació emmagatzemada en ell es pot tornar als nostres servidors o als servidors dels tercers corresponents durant una visita posterior.

QUINS SÓN ELS SCRIPTS?

Un script és una peça de codi de programari que s’utilitza per a que el nostre web funcioni correctament i interactivament. Aquest codi s’executa al nostre servidor o al vostre dispositiu.

QUÈ ÉS UN WEB BEACON?

Una balisa web (o una etiqueta de píxel) és una petita i invisible peça de text o imatge en un lloc web que s’utilitza per controlar el trànsit d’un lloc web. Per fer-ho, s’emmagatzemen diverses dades utilitzant balises web.

GALETES

Galetes tècniques o funcionals

Algunes galetes asseguren que certes parts del lloc web funcionen correctament i que les preferències dels usuaris segueixin sent conegudes. Utilitzant galetes funcionals, us facilitem que visiteu el nostre lloc web. D’aquesta manera, no cal que introduïu repetidament la mateixa informació quan visiteu el nostre lloc web i, per exemple, els elements romanen al carretó de la compra fins que hàgiu pagat. Podem posar aquestes galetes sense el vostre consentiment.

Cookies analítiques

Utilitzem cookies analítiques per optimitzar l’experiència del lloc web per als nostres usuaris. Amb aquestes cookies analítiques obtenim informació sobre l’ús del nostre lloc web. Demanem el vostre permís per col·locar cookies analítiques.

Cookies de màrqueting/rastreig

Les cookies de màrqueting o de rastreig són cookies o qualsevol altra forma d’emmagatzematge local, utilitzat per crear perfils d’usuari per mostrar anuncis o per rastrejar l’usuari en aquest lloc web o a través d’altres llocs web per a propòsits de màrqueting similars.

GALETES COL·LOCADES

CONSENTIMENT

Quan visiteu el nostre lloc web per primera vegada, us mostrarem un missatge emergent amb una explicació sobre les cookies. Tan bon punt com feu clic a “Desar preferències”, ens consentiu a utilitzar les categories de cookies i extensions que heu seleccionat al missatge emergent, tal i com es descriu en aquesta Política de cookies. Podeu desactivar l’ús de cookies a través del vostre navegador, però tingueu en compte que pot ser que el nostre lloc web ja no funcioni correctament.

ACTIVACIÓ / DESACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE GALETES

Podeu utilitzar el navegador per a esborrar les cookies automàticament o manualment. A més, podeu especificar que determinades cookies no siguin col·locades. Una altra opció és canviar les preferències del vostre navegador per a rebre un missatge cada cop que una cookie és col·locada. Per a més informació, podeu consultar les instruccions a l’Ajuda del vostre navegador.

Tingueu en compte que el nostre lloc web pot no funcionar correctament si totes les galetes estan desactivades. Si suprimiu les galetes del navegador, se’n crearan de noves després del vostre consentiment quan torneu a visitar els nostres llocs web.

ELS VOSTRES DRETS RESPECTE DE LES DADES PERSONALS

Teniu els drets següents respecte a les vostres dades personals:

Teniu dret a saber per què es necessiten les vostres dades personals, què li passarà i quant de temps es mantindrà.

Dret d’accés: teniu dret a accedir a les vostres dades personals que ens són conegudes.

Dret de rectificació: teniu dret a completar, corregir, suprimir o bloquejar les vostres dades personals sempre que ho desitgeu.

Si ens doneu el consentiment per processar les seves dades, teniu el dret de revocar aquest consentiment i de suprimir les vostres dades personals.

Dret de transferir les vostres dades: teniu el dret de sol·licitar totes les dades personals del controlador i transferir-les en la seva totalitat a un altre controlador.

Dret a l’oposició: podeu oposar-vos al processament de les vostres dades. Complim amb això, tret que hi hagi motius justificats per al processament.

Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Consulteu les dades de contacte a la part inferior d’aquesta Política de cookies. Si teniu una queixa sobre com gestionem les vostres dades, ens agradaria escoltar-vos, però també teniu el dret de presentar una reclamació a l’autoritat de supervisió (l’Agència de Protecció de Dades).

DETALLS DE CONTACTE

Per a preguntes i/o comentaris sobre la nostra Política de cookies i aquesta declaració, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant les següents dades de contacte:

Associació Espai i Lleure
Lloc web: www.horalliure.com
Correu electrònic: contacte@horalliure.com

Política de privacitat

A l’ASSOCIACIÓ ESPAI I LLEURE ens preocupem per la seva privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Associació Espai i Lleure

Finalitat: Realitzar la gestió formativa, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions sobre els nostres productes i serveis.

Drets: Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d’altres dret, indicats a la informació addicional.

Procedència: El propi interessat.

INFORMACIÓ COMPLERTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

QUI ES RESPONSABILITZA DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Associació Espai i Lleure

G65509325

C/ Milà i Fontanals 50, baixos. Barcelona

93 148 87 53

contacte@horalliure.com

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A l’Associació Espai i Lleure   tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de fer la gestió formativa, educativa, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir o mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió.

QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Interès legítim del Responsable i Consentiment del interessat/da: REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ ESPAI I LLEURE estam tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstancies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIÓ ESPAI I LLEURE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Los dades personals que tractem a l’ASSOCIACIÓ ESPAI I LLEURE provenen del propi interessat/da.

Les categories de dades que es tracten són:

Direccions postals i electròniques

Informació comercial

Dades identificatives de clients/es

Es poden tractar categories especials de dades personals.

Share This