Biblioteca i gènere

biblioteca i genere

El projecte Biblioteca i Gènere vol fer reflexionar sobre els continguts dels contes infantils, per desenvolupar un pensament crític i oferir eines a la infància, professorat i famílies, i donar visibilitat a tots aquells continguts sexistes que sovint s’hi amaguen, com a reflex de la nostra societat. Aquest projecte està pensat com a porta per introduir la coeducació a les escoles, partint de la biblioteca, a tots els àmbits dels centres escolars.

Entre altres activitats, es concreta amb una anàlisi exhaustiva amb perspectiva de gènere de la biblioteca. En aquesta anàlisi, es valoren paràmetres tant quantitatius com qualitatius:

– Es comptabilitzen el nombre de personatges principals, secundaris i extres, siguin personatges humans, animals humanitzats o animals sense humanitzar.
– S’analitza si els personatges parlen o no.
– S’analitza si apareix violència, representacions d’autoritat (dins del context dels contes, podria ser un rei o una reina, un alcalde o alcaldessa, un director o directora d’una escola o biblioteca, etc.), demostracions d’afecte (petons i abraçades) i les tasques de cures (estar a càrrec d’un nadó o infant, persones malaltes o gent gran, així com netejar, cuinar…).
– S’analitza si al títol apareix el nom d’un personatge.
– S’analitzen els oficis que apareixen.
– I es tenen en compte altres consideracions, com la presència de diversitat en el sentit més ampli de la paraula (presència de col•lectius LGTBI, personatges racialitzats, diversitat funcional, etc.).

El curs escolar 2017-18 es va analitzar la biblioteca de parvulari de l’escola Tàber. Aquest anàlisi s’ha fet per triplicat i amb la participació d’una bibliotecària. La biblioteca de parvulari consta de més de 600 títols, adaptats a infants de P3, P4 i P5. Aquí trobem contes il·lustrats, àlbums il·lustrats, llibres d’imatges tipus diccionaris d’imatges, llibres de contrasts, llibres-joc interactius, etc.

El resultat de l’anàlisi és molt extens. Una de les primeres conclusions ens porta a considerar que un 11% dels títols analitzats són positius en perspectiva de gènere i un 59% no han estat etiquetats com a positius ni negatius en perspectiva de gènere; dins aquest grup majoritàriament apareixen personatges femenins únicament en tasques de cures i personatges masculins en moltíssim més rols i activitats. Això posa de manifest la necessitat de compensar la balança amb adquisicions de nous contes que generin altres imaginaris simbòlics. I finalment un 30% dels títols estan fortament estereotipats, són altament sexistes o ja no tenen interès pedagògic.

A la primera infància de 0 a 5 anys, s’absorbeix i naturalitzen tots aquells comportaments i maneres de relació que els infants veuen en el dia a dia. Els imaginaris simbòlics es desenvolupen a partir de tot allò que es veu i escolta (ja sigui en el dia a dia, o a través de contes, pel•lícules, series, televisió, cançons, publicitat, etc.). Si aquests continguts estan fortament estereotipats, aquests estereotips es naturalitzen als imaginaris dels infants. Aquesta va ser la raó per la qual, en una decisió conjunta d’escola i AFA, es va decidir retirar tots aquells contes considerats com a altament estereotipats i sexistes.

La Caputxeta Vermella i la Llegenda de Sant Jordi són títols que continuen presents a la biblioteca de parvulari, en versions adaptades per aquestes edats. Hi havia diversos volums d’aquests títols, de diferents editorials i anys d’edició. Es van retirar aquells que es van considerar més estereotipats.

Al mercat, hi ha un gran nombre de reedicions i reinterpretacions d’aquests i molts altres títols que considerem també és bo oferir a la infància.

Per altra banda, som absolutament conscients de la importància i altres valors dels contes tradicionals, i per tant creiem que és important fer-ne ús i sobretot poder-los contextualitzar i analitzar, així com gaudir-ne. Tot i que aquesta anàlisi literària i simbòlica es pot fer en una altra etapa.

Aquest curs escolar 2018-19 analitzem la biblioteca de primària. Cal precisar, que analitzem els àlbums il•lustrats de primària. La biblioteca de Tàber, amb més de 50 anys d’història és una biblioteca amb un fons molt extens i acurat, i és materialment impossible llegir tots els llibres que hi ha en el context d’aquest projecte.

Com diem, la feina que s’està fent aquest curs se centra a analitzar àlbum il•lustrat. Es va decidir des d’un principi que el tracte de la biblioteca de primària seria diferent del donat a la biblioteca de parvulari. Els infants a primària comencen a desenvolupar l’anàlisi crítica, contextualitzar i desenvolupar la perspectiva històrica. Amb aquest projecte oferim eines per desenvolupar al màxim totes aquestes capacitats a la infància, partint de la biblioteca escolar. Per tant aquí s’identifiquen tots aquells títols que poden ser bons per fer reflexionar sobre els estereotips i el sexisme, per tal que els infants, amb l’ajuda del professorat, puguin parar-hi atenció. Aportem eines per tal que puguin desenvolupar capacitat crítica i perspectiva de gènere en totes les àrees de la seva quotidianitat.

Aquest projecte és un acompanyament a l’escola per introduir la perspectiva de gènere i la coeducació en tots els àmbits, i des de la nostra associació estem molt i molt contents de poder-hi participar i de la confiança de l’escola i l’AFA demostrada durant tot aquest temps.

 

 

Share This