93 148 87 53 (Dill a div de 10 a 13h) contacte@horalliure.com

Ja fa unes setmanes l’Escola Tàber de Barcelona té una nova secció a la biblioteca de l’escola, la biblioteca feminista: una selecció de llibres dirigits a les famílies i professorat. Un munt de llibres on poden trobar moltes eines per la transformació educativa de l’escola cap a la coeducació i la pedagogia feminista. Hem volgut compartir amb vosaltres un recull de títols, molts dels quals formen part de la biblioteca, esperant que siguin d’ajuda per altres escoles i famílies que es vulguin inspirar en el projecte.

 • Coeducació:

   • Marina Subirats: Coeduació, una aposta per la llibertat. Editorial Octaedro, 2017. Una guia sobre coeducació imprescindible.
   • Núria Solsona: Ni princeses ni pirates. Per educar nenes i nens en llibertat. Editorial Eumo, 2016. Repassa els conceptes de gènere i coeducació. Desgrana com la masculinitat hegemónica també condiciona negativament l’educació dels nens. Dona eines per treballar en infants i adolescents les relacions afectivo-sexuals, com la violència de gènere és un aprenentatge dins el patriarcat, i la importància de donar valor a les cures i sabers femenins. Desenmascara els valors amagats darrera determinats jocs i joguines.
   • Ana de Miguel: Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Editorial Cátedra, Col. Feminismos, 1a edición 2015. Tot i no ser un llibre centrat en la coeducació, li fem un lloc en aquest prestatge per l’anàlisi que fa en el capítol Reacción: la vuelta al rosa y el azul on descriu com l’educació diferencial i marcada de les nenes fa impossible la educació en igualtat.
   • Marina Subirats i Amparo Tomé: Balones Fuera. Recostruir los espacios desde la coeducación. Editorial Octaedors, 1a edició 2007. Repassa els conceptes de gènere i coeducació, i ens dóna eines per desenvolupar un projecte coeducatiu a les escoles i com transformar els espais tenint en compte la perspectiva de gènere.
   • Ana González i Carlos Lomas (coord.) Diverses autores: Mujer y Educacion. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Editorial Graó, 1a edició 2002. Analitza el paper de les dones des de diverses àrees de coneixement així com en el llenguatge i l’art entre d’altres mitjans d’expressió. Inclou un resum del treball publicat amb anterioritat per Marina Subirats i Cristina Brullet (Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escula mixta) on a partir de l’anàlisi de diferents escoles concloïen que s’educa de manera diferent a nenes i nens conscient i inconscientment. Ens apropa la història del sistema educatiu a Espanya des de l’educació segregada passant per les escoles mixtes fins arribar al model coeducatiu. I també aporta dades sobre el sexisme en els llibres de text.
   • Marina Subirats i Cristina Brullet: Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escula mixta Instituto de la mujer, 1988. Estudi portat a terme en diverses escoles de Barcelona i on analitzaven el tracte diferencial que reben nenes i nens dins l’àmbit educatiu.
   • Montserrat Moreno: Como se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela. ICARIA Editorial, 1986. Tot i estar basat en les escoles dels anys vuitanta, encara és molt actual en la majoria de les propostes. Dóna moltes eines i és molt breu.
   • Núria Solsona i Pairó, Amparo Tomé i altres: Cuinar, planxar i tenir cura d’altri a l’escola. Editorial Octaedro, 2003. Dóna eines per donar valor a les tasques tradicionalment femenines, les cures, per transmetre els coneixements en positiu a les escoles i com transformar el contingut tradicional curricular en experiències positives introduint la perspectiva de gènere.
   • Xavier Bonal: Las actitudes del profesorado ante la coeducación. Propuestas de intervención. Editorial Graó, 1997.
   • Diverses Autories. Educació no sexista. Experiéncies educatives. Editorial Graó, 1994.
   • Diverses Autories. Género y educación: La escuela coeducativa.. Editorial Graó, 2002.
   • Amparo Tomé y Francesco Tonucci: Amb ulls de nena. Editorial Graó, 2013.
   • Diverses Autories: Guia Desaprenent. Una mirada feminista a l’etapa secundaria’ 2019

   Història amb perspectiva de gènere:

  • Mary Nash: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Alianza Editorial, 2012.
  • Bonnie S. Anderson i Judith P. Zinsser: Historia de las mujeres. Una historia propia Editorial Crítica, original 1988. Estructurat trencant els períodes tradicionals de la historia per posar a les dones en el centre y re-conceptualitzar la historia europea, tenint en compte els conceptes de “lloc” i “funció” per considerar les dones d’aquesta manera i per tant usant noves categories d’organització totalment noves. Imprescindible per entendre el paper de la dona a la història i construir una historia en majúscules que tingui en compte a tota la humanitat, no només al 50%.
  • Isabel Morant (Dir.) Diverses autores: Historia de las mujeres en España y America Latina (4 volums) Editorial Cátedra, 1a edició 2005. Per aprofundir en el coneixement de la historia en perspectiva de gènere, imprescindible per tots i totes les professores de història a primària i secundaria. Necessari per introduir els sabers femenins i la historia de les dones al currículum escolar i donar així una visió de la historia de tota la humanitat, no només del 50%.
  • Silvia Federicci: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva Editoral Traficantes de Sueños, original 2004. Anàlisi de la historia en la transició del feudalisme al capitalisme a Europa posant el centre d’atenció en les dones, que va suposar erradicar la vida comunal, els sabers femenins, el control dels seus cossos i es va traduir en un extermini en forma de cacera de bruixes. Imprescindible per re-conceptualitzar la historia medieval i moderna.
  • Ana González i Carlos Lomas (coord.) Diverses autores: Mujer y Educacion. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Editorial Graó, original 2002. Dedica diversos capítols a repassar la historia del coneixement en perspectiva de gènere, analitzant la historia de les dones i el paper de les dones a la història, l’antropologia, la filosofia, la ciència, i des de la vessant de la comunicació analitzant el llenguatge, l’art, el cinema i la publicitat en relació a les dones. També inclou un resum de la història del sistema educatiu a Espanya des de l’educació segregada passant per les escoles mixtes fins arribar al model coeducatiu.
  • Marcela Lagarde y de los RíosLos cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas. Horas y HORAS Editorial, original 1990. Historia de les dones posant l’accent en la seva opressió al llarg de la historia i els papers assignats per tal fi. Imprescindible per entendre com al llarg d ela historia les dones han viscut el seu propi captiveri només pel fet de ser dones.
  • Simone de Beauvoir: El segundo sexoEditorial Cátedra, col. Feminismos, original 1949. Un clàssic del feminisme que dedica la primera part del llibre a revisar la historia posant el punt de mira en les dones i el mites que ens han arribat de les mateixes. La seva frase no es neix dona: se’n esdevé, va marcar un punt i a part en la història de les dones a Europa.
  • Michelle Perrot i George Duby: Historia de las mujeres (5 vol.) Per fi l’han re-editat el 2018!! Un altre imprescindible per poder construir una historia no esbiaixada pel gènere i poder incloure contingut al currículum escolar alhora d’explicar la història als alumnes.

 • Llenguatge:

  • Yadira Calvo: De mujeres, palabras y alfileres. El patriarcado en el lenguaje.  SGU, Ediciones Bellaterra, 2017. Un llibre imprescindible per visibilitzar y ser conscients del sexisme en el llenguatge i com eliminar-lo. Molt recomanable.

 •  Antropologia:

  • Gerda Lerner: La creación del Patriarcado Katakrak Editorial, 2017 (edició original de 1986). Per aprofundir en l’origen de les societats patriarcals, des de l’antropologia amb aportacions indispensables per entendre el procés de la creació del patriarcat en les societats occidentals.
  • Aurelia Martín Casares: Antropología del Género. Cultura, mitos y estereotipos sexuales. Editorial Càtedra, Col. Feminismos, 2006. Una revisió de l’antropologia amb perspectiva de gènere.
  • Mercedes Fernandez-Martorell: Capitalismo y Cuerpo. Crítica a la razón masculina. Càtedra. Anàlisi de la concepció dels cossos des del s. XVI a l’actualitat. Com ha variat el significat de ser dona i home en els últims segles, fins l’actual multiplicitat de categories de construir els cossos avui dia.
  • Claudine Cohen: La mujer de los orígenes. Ed. Catedra, Col. Feminismos, 2011. Ens mostra els canvis de perspectiva de l’antropologia en torn a les dones, com la perspectiva de gènere en antropologia a donat veu a corrents noves totalment actuals avui dia.

 •  Gènere:

  • Laurie Laufer i Florence Rochefort (dirs.): ¿Què es el género? ICARIA Editorial, 2014. A través de diferents disciplines ens apropem al concepte de gènere y sexe. Molt interessant l’anàlisi dels conceptes des de l’esport. Molt recomanable per situar els conceptes en la vida quotidiana, i introduir la perspectiva de gènere al dia a dia.
  • Aurelia Martín Casares: Antropología del Género. Cultura, mitos y estereotipos sexuales. Editorial Càtedra, Col. Feminismos, 2006. Una revisió de l’antropologia amb perspectiva de gènere.
  • Miquel Missé ‘A la conquista del cuerpo equivocado’ Editorial Egales, 2018
  • Judith Butler: El género en disputa. Editorial Paidós, 2007, original 1999. Un llibre complicat de llegir, per tenir un llenguatge molt acadèmic, però que va ser un punt i a part en la història del feminisme. Butler obre les portes a les teories queer posteriors, amb les seves aportacions al concepte de gènere.
  • Monique Wittig: El pensamiento heterosexual. Editorial Egales, 2010, original 1992. Tot i no ser un llibre sobre gènere específic, sí dona moltes pistes de com es construeixen les dones dins el patriarcat, i proposa una fugida d’aquest a través del concepte lesbià.
  • Paul B. Preciado: Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas. Ed. Anagrama, 2020.
  • Anne Fausto-Sterling: Cuerpos sexuados. Ed. Melusina, 2006. És el sexe un fet exclusivament biològic o podem parlar de construcció social en aquest àmbit?
  • Bel Olid: A contrapel. O per què trencar el cercle de depilació, submisió i autodi. Editorial Destino, 2020.

 • Pedagogies feministes i queer:

  • Diverses Autories: Dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de dos. Editorial Gato Sueco, 2018. Experiències i propostes per una criança lliure d’estereotips.
  • Fiona Joy Green i May Friedman, eds.: Buscando el final del arcoíris. Edicions Bellaterra, 2015. Una exploració de les pràctiques de criança des de la fluides de gènere.
  • Mercedes Sánchez Sainz ‘Pedagogías Queer’ Editorial Catarata, 2019
  • Mercedes Sánchez Sainz, Melanni Penna Tosso, Belén de la Rosa Rodríguez ‘Somos como somos. Deconstruyendo y transformando la escuela’ Ed. Catarata, 2016

 • Bibliografia recomanada sobre teoria feminista i història dels feminismes:

  • Celia Amorós i Ana de Miguel (Eds.): Teoría feminista (3 volums) Minerva Ediciones, 2005. Anàlisi en profunditat de la historia de les dones en el seu moviment per alliberar-se durant un recorregut no lineal de 3 segles.  Totes les lluites han tingut una base de reflexió i teorització que queda recollida en aquests 3 volums imprescindibles per tenir una visió global de la història dels feminismes.
  • Ana de MiguelNeoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Editorial Cátedra, Col. Feminismos, 1a edición 2015. Ana de Miguel ens revela com en l’actualitat, en la nostra societat formalment igualitària, les dones estan lluny d’aconseguir la igualtat i llibertat. I com que el neoliberalisme imperant crea miratges de llibertat d’elecció que ens condemnen a perpetuar la dominació de les dones pels homes. Analitza tots els mecanismes de submissió com l’amor, la violència, la prostitució i pornografia. També dedica un capítol a repassar la història de la teoria feminista.
  • Nuria Varela: Feminismo para principiantes. Ediciones B, 2018. Un recorregut amè per iniciar-se en la historia dels feminismes.
  • Sara Berbel Sánchez, Maribel Cárdenas Jimeno, Natalia Paleo Mosquera: Ideas que cambian el mundo Ed. Càtedra 2014.
  • Emma Goldman: Anarquismo y Feminismo Ed. En clave de libros, 2017

 •  Bibliografia recomanada sobre Contes i Gènere:

  • Bronwyn Davies: Sapos y culebras y cuentos feministas: los niños de preescolar y el género. Editorial Cátedra, 1994. Estudia com influeixen els contes en la primera infància, en perspectiva de gènere i com són interpretats pels infants.
  • Sheldon Cashdan:  La bruja debe morir: De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños. Editorial Debate, 2000. Més generalista, no tant visió de gènere.
  • Alison Lurie: No se lo cuentes a los mayores literatura infantil, espacio subversivo. Ed. Fundación German Sanchez Ruipérez, 1998. Molt interessant l’anàlisi de la literatura infantil clàssica en clau subversiva.
  • Bel Olid Les heroïnes contrataquen. Models literaris contra l’universal masculí a la literatura infantil i juvenil. Pagés Editoris, 2011.

Bones lectures!

Share This