93 148 87 53 (Dill a div de 10 a 13h) contacte@horalliure.com
Summerhill hoy

Summerhill hoy

En apropa a la realitat d’una escola molt especial d’Anglaterra, on hi ha un democràcia infantil alhora de gestionar pràcticament tots els aspectes de l’escola..